Mycie

PRODUKTY I USŁUGI

Fog Enhancer – 5 l

Ulepsza właściwości rozpraszające wody, która jest rozpuszczalnikiem dla większości substancji dezynfekcyjnych. Działa jako nośnik środków dezynfekcyjnych w postaci mgły podczas procesu zamgławiania termicznego w zakładach przemysłu spożywczego, obiektach hodowlanych, inkubatorach drobiu i szklarniach.

Produkt może być używany podczas zamgławiania ogrodów i działek, wspólnie z preparatami owadobójczymi.

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z naszym doradcą