Mycie

PRODUKTY I USŁUGI

Mamy produkty i usługi dedykowane:

Symeria hodowla drobiu

Hodowli drobiu

Symeria Hodowli bydła

Hodowli drobiu

Symeria Hodowli trzody chlewnej

Hodowli trzody chlewnej

Symeria Innych branży

Innych branży

Mycie

Mycie powierzchni przed dezynfekcją jest kluczowe dla skuteczności procesu dezynfekcji. Usuwanie widocznych zabrudzeń z powierzchni pozwala na lepsze przenikanie środków dezynfekcyjnych oraz skraca czas, jaki jest potrzebny do zniszczenia mikroorganizmów.

Mycie powierzchni przy użyciu detergentu nie tylko usuwa zanieczyszczenia, ale także pomaga usunąć warstwę tłuszczu, która może chronić mikroby przed działaniem środków dezynfekcyjnych.

Efektywne mycie poprzedzające dezynfekcje nie tylko zwiększa skuteczność procesu dezynfekcyjnego, ale także przyczynia się do stworzenia bardziej higienicznego środowiska.

Symeria mycie

Wybrane produkty do mycia

I- sza grupa (produkcja rolna)

II- ga grupa (ogólna)

Skontaktuj się z naszym doradcą